Виз

Иргэд визгүй зорчих орнууд
1. Беларусь – 90 хүртэл хоног
2. Гонконг – 14 хүртэл хоног
3. Израйль – 30 хүртэл хоног
4. Казахстан – 90 хүртэл хоног
5. Киргиз – 90 хүртэл хоног
6. Куба – 30 хүртэл хоног
7. Макао – 90 хүртэл хоног
8. Малайз – 30 хүртэл хоног
9. Сингапур – 14 хүртэл хоног
10. Украин – 90 хүртэл хоног /албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
11. Филиппин – 21 хүртэл хоног
12. Хятад – Дипломат, албан болон албаны зориулалттай Е паспорттай иргэд 30 хүртэл хоног визгүй зорчино.
13. Турк – 30 хүртэл хоног
14. Лаос – 30 хүртэл хоног
15. Tайланд – 30 хүртэл хоног
16. Серби – 90 хүртэл хоног
17. ОХУ – 30 хүртэл хоног

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
1. БНАСАУ – 90 хүртэл хоног
2. Болгар – 30 хүртэл хоног
3. Бразил – 90 хүртэл хоног
4. Вьетнам – 90 хүртэл хоног
5. Лаос – 90 хүртэл хоног
6. Мексик – 90 хүртэл хоног
7. Орос – 90 хүртэл хоног
8. Румын – 30 хүртэл хоног
9. Словак – 90 хүртэл хоног
10. БНСУ – 30 хүртэл хоног
11. Унгар – 30 хүртэл хоног
12. Чех – 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/
13. Чили – 90 хүртэл хоног
14. Энэтхэг – 90 хүртэл хоног
15. Польш – 90 хүртэл хоног
16. Индонез – 30 хүртэл хоног
17. Кипр – 90 хүртэл хоног
18. Камбож – 30 хүртэл хоног
19. Бруней – 14 хүртэл хоног
20. Кувейт – 90 хүртэл хоног
21. Перу – 90 хүртэл хоног
22. ХБНГУ – 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/
23. Колумб – 30 хүртэл хоног
24. Франц – 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/
25. Мьянмар – 30 хүртэл хоног
26. Эстони – 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/
27. Итали – 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/