Байгаль эхийн бүтээсэн цөлийн гайхамшиг камерт хэрхэн буусныг сонирхуулъя.
1. Намибын цөл
цөл
2. Цагаан цөл, Бразил

lagons-parc-lencois-maranhenses1__880
3. Колорадо, АНУ
MONUMENT-VALLEY-2__880
4. Цагаан элс, Шинэ Мексик
The-most-beautiful-desert-landscapes-of-the-World__880
5. АНУ, Неведа
VALLEY-OF-FIRE__880
6. Цагаан цөл,  Египет

The-most-beautiful-desert-landscapes-of-the-World2__880
7. Сахар
The-most-beautiful-desert-landscapes-of-the-World33__880
8. Невада
The-most-beautiful-desert-landscapes-of-the-World28__880