“Гайхамшигт Хөвсгөл” аялал 

Өнгөрсөн 2014 онд “Гайхамшигт Хөвсгөл” аяллыг Өвөрхангай, Архангай,

Дэлгэрэнгүй

ГУРВАН НУУРЫН АЯЛАЛ

Аяллын маршрут: УБ-Хар зүрхний хөх нуур-Балданбэрээвэн хийд-Өглөгчийн хэрэм-Дадал сум-Гүн

Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ НУУРЫН АЯЛАЛ

Аяллын маршрут: УБ-Хөгнө тарни–Хархорин-Хорго,Тэрхий цагаан нуур–Хөвсгөл-Амарбаясгалант хийд-УБ Аяллын хөтөлбөр: Төв,

Дэлгэрэнгүй