ШИЗҮОКА (ТОКИО) ШУУД НИСЛЭГТЭЙ АЯЛАЛ

        Дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй Япон орон, тэр дундаа

Дэлгэрэнгүй